Verantwoordelijk


We stimuleren, bevorderen en maken kinderen bewust van hun gevoel van verantwoordelijkheid; van netjes omgaan met je spullen en verantwoordelijkheid zijn voor je gedragen, tot het leren nemen van steeds meer verantwoordelijkheid voor je eigen ontwikkeling. We voeren daarom gericht kindgesprekken. Een belangrijk doel daarvan is kinderen bewust maken van hun eigen kwaliteiten, talenten en ontwikkeling. We bespreken met kinderen aan welke doelen zij willen werken. Leerlingen die werken aan eigen doelen, zullen zich meer eigenaar voelen van het proces dat doorlopen moet worden om dat doel te bereiken. Verantwoordelijkheid creëert betrokkenheid. Leerlingen die weten dat het bereiken van het doel afhangt van hun eigen inzet, zullen zich meer verantwoordelijk voelen voor hun taak. Op het moment dat leerlingen zich verantwoordelijk voelen voor hun taak, zullen ze er vervolgens beter hun best voor doen. Het team zal zich de komende jaren verder bekwamen en scholen in het voeren van kwalitatief goede kindgesprekken.