Schoolgids

Uitgebreide informatie kunt u lezen in onze schoolgids. Klik hiervoor hieronder op de gids.

Communicatie

Voor algemene communicatie naar ouders / verzorgers van leerlingen maken wij gebruik van de de app 'Klasbord'. Via de leerkracht van uw kind krijgt u hiervoor de inloggegevens.

Jaarrooster

Op de ouderapp Klasbord wordt de agenda bijgehouden. Hier vindt u een jaaroverzicht

Richtlijnen voor gescheiden ouders

Doorgaans gaat de communicatie goed tussen ouders en school. Toch
kan het voorkomen dat verwachtingen vanuit school of thuis niet
helemaal duidelijk zijn. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld voor
ouders in gescheiden gezinnen. Deze kunt u hier lezen.

Schoolplan
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzes op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. In 2022-2023 werken we aan het nieuwe schoolplan voor de komende jaren. Zodra dit af is, is het hier te vinden.