Veilig

We vinden het belangrijk dat uw kind zich thuis voelt bij ons op school. Dat het kind zich geborgen en veilig voelt, zodat het met plezier naar school gaat. 

Als schoolteam vinden we dat kinderen recht hebben op orde, beleefdheid, rust en een goed voorbeeld. Als team zullen we hier zoveel mogelijk aan tegemoet komen. Het is heel belangrijk dat ouders en school wat dit soort zaken betreft op dezelfde lijn zitten. 

 

We gaan in een open en respectvolle manier met elkaar om: ouders, leerlingen en leerkrachten. Wij benaderen elkaar op een positieve manier. Ons uitgangspunt is dat de sfeer op onze school vertrouwd en veilig is. Onder veilig verstaan we dat kinderen zich geborgen voelen, met plezier naar school gaan en zich verbonden voelen met de klasgenoten en leerkracht. Om de relatie tussen leerkracht en leerlingen verder te versterken en hier gezamenlijke beelden en afspraken bij te ontwikkelen hebben we als team het traject 'Pedagogisch Tact' gevolgd bij het NIVOZ. 

 

We leren kinderen dat iedereen verschillend is en dat we iedereen respecteren, niemand buiten sluiten en zorg dragen voor elkaar en voor elkaars spullen.