Verbonden

Leefomgeving
We zijn een school waar we respect hebben voor elkaar en voor de leefomgeving. Door dit uit te dragen, leren de kinderen dat je verantwoordelijk bent voor je eigen keuzes, voor de ander voor de omgeving waarin je leeft.
We streven naar een school waar kinderen met plezier naar toe gaan en waar zij zich veilig en vertrouwd voelen. Zo stimuleren we kinderen om hun talenten en hun gaven te ontwikkelen.

Zorg dragen

We vinden het belangrijk dat kinderen iets geven minstens zo belangrijk vinden als iets ontvangen. Zorg dragen voor een ander betekent ook zorg dragen voor jezelf. We hebben aandacht voor de wereld en de mensen om ons heen, dichtbij en ver.

Een hoopvolle toekomst

We laten onze leerlingen kennismaken met religieuze bronnen uit zowel de protestant-christelijke als de rooms-katholieke traditie. Dat zijn verhalen uit de Bijbel, verhalen en symbolen uit de rijke geschiedenis van het christendom. Het zijn voor ons verhalen waarin kinderen nu kunnen ontdekken hoe God omziet naar mensen, en hoe mensen, vaak met vallen en opstaan, omzien naar elkaar. Het zijn verhalen die onze waarden en normen voeden. Met deze verhalen staan we ook stil bij de belangrijke christelijke feesten. 

We staan open voor elkaars levensovertuiging en willen van elkaar leren. Dit geldt ook voor de aandacht die we geven aan andere wereldgodsdiensten en andere tradities.