Schoolgids

Uitgebreide informatie kunt u lezen in onze schoolgids. Klik hiervoor hieronder op de gids. Door in de inhoudsopgave te klkken op het onderwerp dat u zoekt, kunt u snel navigeren door onze gids.

Communicatie

Voor algemene communicatie naar ouders / verzorgers van leerlingen maken wij gebruik van de de app 'Klasbord'. Via de leerkracht van uw kind krijgt u hiervoor de inloggegevens.

Jaarrooster

Op de ouderapp Klasbord wordt de agenda bijgehouden. Hier vindt u een jaaroverzicht

Richtlijnen voor gescheiden ouders

Doorgaans gaat de communicatie goed tussen ouders en school. Toch
kan het voorkomen dat verwachtingen vanuit school of thuis niet
helemaal duidelijk zijn. Daarom hebben we richtlijnen opgesteld voor
ouders in gescheiden gezinnen. Deze kunt u hier lezen.