Ons Motto


Met aandacht voor elkaar..

Aandacht is het mooiste dat je aan iemand kunt geven. Echte aandacht is gehoord, gezien, geholpen en gewaardeerd worden. Op onze school hebben wij aandacht voor onze leerlingen, onze ouders en elkaar. In relatie en verbinding met elkaar kunnen kinderen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Alles wat je wilt ontwikkelen, heeft aandacht nodig. Wat je aandacht geeft, groeit! Daarbij hoort ook eigenaarschap, zelf kiezen waar je aandacht naar uitgaat; zelf keuzen maken. 

Stralend

Wij willen alle kinderen bij ons op school laten stralen op hun eigen manier, waarbij we gebruik maken van elkaars talenten. Je straalt uit waar je goed in bent! 
Om kinderen te laten stralen vieren we successen, bijzondere gebeurtenissen en feesten met elkaar. Onze wens is dat de kinderen elke dag met een stralende lach uit school komen. 

Onderweg

De basisschooltijd zien wij als een mooie reis: We gaan samen op pad en onderweg komen we van alles tegen. Soms bewandel je je eigen pad, maar samen met andere kinderen en leerkrachten leer je jezelf en je omgeving kennen. Onder weg doe je kennis en vaardigheden op waarmee je voorbereid bent op de volgende stap naar het voorgezet onderwijs.