Goed Onderwijs

Sterke basis

We zetten sterk in op de basisvakken: rekenen, taal, begrijpend lezen, technisch lezen, spelling en schrijven. Binnen het thematisch werken kunnen onze leerlingen de geleerde basiskennis inoefenen en toepassen in werkstukken en presentatie. Zo willen we voor ieder kind toewerken naar een stevige basis voor de latere schoolloopbaan. We stellen hoge eisen aan hun werk, net als aan de kwaliteit van de leerkracht en de instructie. Het team heeft hiervoor de afgelopen jaren scholing gehad in het geven van Expliciete Directe Instructie. 

 VierKeerWijzer  groepen 1 t/m 8. 

Schooljaar 2022-2023 zijn wij als IJsselwijs gestart met het werken volgens deze werkwijze. VierKeerWijzer biedt ons meer dan 100 uitgewerkte thema's, er is een eenvoudige structuur van VIER stappen die door de school een doorgaande lijn creëert en waarbij de kerndoelen in een duidelijke opbouw door de jaren heen worden aangeboden.
Voor meer informatie klik hier