Ons onderwijs

De Mijnpleinschool Olst is vanaf 1 augustus 2021 een nieuwe school, ontstaan uit een fusie van de St. Aloysiusschool Boskamp, CBS Prins Willem Alexander en de St. Willibrord uit Olst. 
Vanaf schooljaar 2021-2022  zijn we één school, één team en zijn alle leerlingen onze leerlingen. 

  Aandacht voor elkaar

  Aandacht is het mooiste dat je aan iemand kunt geven. Echte aandacht is gehoord, gezien, geholpen en gewaardeerd worden. Op onze school hebben wij aandacht voor onze leerlingen, onze ouders en elkaar. In relatie en verbinding met elkaar kunnen kinderen zich ontwikkelen in een veilige en vertrouwde omgeving. Alles wat je wilt ontwikkelen, heeft aandacht nodig. Wat je aandacht geeft, groeit! Daarbij hoort ook eigenaarschap, zelf kiezen waar je aandacht naar uitgaat; zelf keuzen maken. 

  Stralend

  Wij willen alle kinderen bij ons op school laten stralen op hun eigen manier, waarbij we gebruik maken van elkaars talenten. Je straalt uit waar je goed in bent! 
  Om kinderen te laten stralen vieren we successen, bijzondere gebeurtenissen en feesten met elkaar. Onze wens is dat de kinderen elke dag met een stralende lach uit school komen. 

  Onderweg

  De basisschool is als een route: je groeit er op van klein naar groot. Samen komen we onderweg van alles tegen. Ieder kind bewandelt zijn of haar eigen weg. Als je onderweg bent, kom je verder. Onze kinderen onderweg naar een plek in onze maatschappij en onderweg naar hun toekomst. 

  Stevige basis

  Een school waar we veel aandacht geven aan de basisvakken: lezen, taal en rekenen. Omdat wij geloven in een stevige basis waarin goede lees- en rekenvaardigheden je sterker maken in je verdere ontwikkeling. 

  Sterke instructies

  Alle leerkrachten zijn getraind in het geven van sterke EDI-instructies. EDI staat voor Expliciete Directe Instructie. Deze instructies geven we bij voorkeur aan kleine groepen binnen de klas. Kinderen kunnen zo per vakgebied op hun eigen niveau leren. 

  Vieren

  In onze school krijgen vieringen een belangrijke plek. We zijn een RK/PC basisschool. In de klassen besteden we aandacht aan maatschappelijke vraagstukken die we in relatie brengen met onze Christelijke normen en waarden. We zorgen dat iedereen zich welkom en prettig voelt. 

  Wereldoriëntatie in samenhang

  Vakken als aardrijkskunde, geschiedenis, natuuronderwijs maar ook burgerschapsvorming en cultuur bieden we geïntegreerd aan. We geloven dat de wereld om ons heen niet uit losse vakjes bestaat, maar met elkaar in samenhang is. 

  Toekomstgericht onderwijs

  Vakken in samenhang bieden we aan op een ontdekkende en ontwerpende manier. Onderzoeksvragen staan hierbij centraal. Leren doe je binnen én buiten de school. Daarom gaan we regelmatig op excursie en zorgen we voor gastlessen in de klassen. Zo maken we ons onderwijs betekenisvol.