IJsselwijs | Parasolgroep

Parasolgroep IJsselmonde

De Parasolgroep IJsselmonde is een samenwerkingsverband van zorg- ouderen- en welzijnsorganisaties in IJsselmonde (Aafje, ASVZ, Gemiva-svg, IJsselWijs, Laurens, Lelie Zorggroep, Middin, Stichting MEE, PIT010, Pameijer en Humanitas). Eind april 2014 zijn zij een langdurige samenwerking met elkaar aangegaan op het gebied van zorg en welzijn voor de kwetsbare burgers van Rotterdam-IJsselmonde. Partijen die willen aansluiten zijn vanzelfsprekend van harte welkom.

De Parasolgroep IJsselmonde speelt hiermee in op de maatschappelijke ontwikkelingen en de komende veranderingen in het zorgstelsel en de verschuiving van de verantwoordelijkheden daarin naar gemeentelijk (en wijk)niveau. De zorg- en welzijnspartijen in IJsselmonde slaan de handen ineen om in de toekomst te komen tot een gezamenlijk en integraal aanbod voor alle inwoners van IJsselmonde. Uiteindelijk doel is om, méér nog dan nu al het geval is, de klant centraal te stellen en organisatie onafhankelijk dát te doen wat nodig is.

Concreet is de ambitie om in IJsselmonde een aantal dorpspleinen te realiseren waar de functies inloop, ontmoeting en dagbesteding zoals de nieuwe WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) die omschrijft zijn vorm gegeven. Dorpspleinen waar iedereen welkom is, jong en oud. Dorpspleinen waar je elkaar kunt ontmoeten, samen dingen onderneemt en waar je elkaar de helpende hand toesteekt. Waar ook moderne professionals aanwezig zijn die, waar nodig, een steuntje in de rug geven en vragen op het gebied van zorg en welzijn beantwoorden. Op de dorpspleinen worden mogelijkheden gecreëerd om mensen te helpen om langer geheel of gedeeltelijk zelfstandig te blijven wonen en leven. De dorpspleinen dragen bij aan het betaalbaar houden van het aanbod van ondersteuning.